Tuần Lễ Tình Yêu - Mua laptop giảm ngay tiền mặt

Tuần Lễ Tình Yêu - Mua laptop giảm ngay tiền mặt

Tuần Lễ Tình Yêu - Mua laptop giảm ngay tiền mặt

22:16 - 12/02/2022

Kỷ niệm ngày Lễ Tình Yêu 14/2, Đức Phát triển khai chương trình: Tuần Lễ Tình Yêu - Mua Laptop giảm ngay tiền mặt giảm từ 200.000vnđ tới 500.000vnđ.

 Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2022

 

Nội dung chương trình: 

- Giảm ngay 200.000 VNĐ cho laptop Pentium

- Giảm ngay 300.000 VNĐ cho laptop Core i3

- Giảm ngay 500.000 VNĐ cho laptop Core i5 trở lên