Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

15:53 - 29/10/2015

I / THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY

Phòng kế toán công ty 
Trụ sở:  Tổ 4, Phường Hòa Mạc, Thị Xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0226 3 551 005 (bấm số 0) 

II / THANH TOÁN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG  

A/ Tài khoản Công ty TNHH Điện Tử  & Tin Học Đức Phát

           Số Tài khoản: 2903 20100 2571

          Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - H. Duy Tiên

 B/ Tài khoản cá nhân

 1/ Ngân hàng Vietcombank (Ngoại thương CN Hà Nam)

    a. Chủ tài khoản: Trịnh Thị Phương - Số tk: 0901000096688

    b. Chủ tài khoản: Trịnh Việt Đức - Số tk:      0901000084543

 2/ Ngân hàng MB (Quân đội)

    a. Chủ tài khoản: Trịnh Việt Đức - Số tk:    1230168696688